Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10§:n ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 16.5.2018. Viimeisin muutos 21.5.2018.


Rekisterinpitäjä

Saanuska tmi (Y-tunnus: 2471846-3)
Tikantie 17
40520 Jyväskylä


Rekisteriasioita hoitava henkilö

Liisa Petäinen
Puhelin 044 - 5539 575
Sähköposti info@saanuska.fi


Rekisterin nimi

Saanuska.fi-asiakasrekisteri


Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on henkilön suostumus. Tehdessäsi tilauksen tai liittyessäsi rekisteröidyksi asiakkaaksi hyväksyt sen, että keräämme henkilötietosi (nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite). Lisäksi verkkokaupan tilaustietoihin tallennetaan asiakkaan tilauksen yhteydessä antamat tiedot, kuten tilauksen tuotesisältö, maksutapa ja toimitustapa.

Rekisterin käyttötarkoitus on Saanuskan asiakassuhteen ylläpitäminen sekä asiakkaiden tilausten arkistointi ja käsittely. Tietoja voidaan lisäksi käyttää Saanuska.fi-verkkokaupan toiminnan kehittämiseen liittyen sekä Saanuskan omiin tilastollisiin tarkoituksiin.

Tietoja voidaan käyttää myös markkinointitarkoituksiin, mutta tähän kysymme sinulta erikseen luvan.


Rekisterin sisältämät tiedot

Henkilörekisteri sisältää seuraavia tietoja:

  • Henkilön etu- ja sukunimi
  • Sähköpostiosoite
  • Postiosoite
  • Puhelinnumero
  • Tiedot tehdyistä tilauksista
  • Tieto käytetystä maksu- ja toimitustavasta


Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.


Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Jotta sinun olisi mahdollista saada tilaamasi tuotteet, luovutamme henkilötietoja logistiikka (Posti ja Matkahuolto) ja maksupalvelu (Klarna) yhteistyökumppaneille. Sähköpostimarkkinoinnin mahdollistamiseksi luovutamme tietoja sähköpostimarkkinointi-työkaluna käyttämällemme MailChimp-palvelulle.


Rekisterin suojaus

Rekisteriä ei luovuteta sivullisille. Rekisteri sijaitsee Saanuska.fi-hallintaportaalin salasanasuojatulla palvelimella.


Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti tai sähköpostitse rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).


Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä ("oikeus tulla unohdetuksi"). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti tai sähköpostitse rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).